Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Nyheter

 
Ny gångväg vid älven på Furuvik

10 september 2021

Under vecka 37 påbörjas arbetet med att anlägga en gångväg längs älven nedanför Arkeologivägen.


Bild på publik på djurparken
Uppdatering om läget vecka 35

09 september 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september. 


Flyghinderavhjälpande åtgärder vid Hedlundaavans badplats

07 september 2021

Under 2021/2022 kommer åtgärder vid Hedlundaavans badplats att utföras. Åtgärderna innebär trädnedtagning intill badplatsen för att verkställa flygsäkerheten kring Lycksele flygplats.


Telefon som visar nummer
Nummerpresentation kommunens växelnummer

06 september 2021

Vi har fått in rapporter om att kommunens nummer presenteras med felaktig information vid utgående samtal från växeln.

 

 


Ritad bild med familj som står framför ett rött hus
Familjehemsgruppen i Västerbottens inland söker familjehem

02 september 2021

Familjehemsgruppen i Västerbottens inland söker nu aktivt efter ett antal familjehem till barn i åldrarna ca 3 – 14 år, både pojkar och flickor.