Till huvudinnehåll

Ansökan minoritetsspråkmedel

Lycksele kommun ingår i förvaltningsområde för samiska och får årligen ett statsbidrag för att kunna möta upp de merkostnader som följer av uppdraget som förvaltningskommun.

Du kan söka om minoritetsspråkmedel i bland våra e-tjänster.

Kriterier
De kriterier som Lycksele kommun använder för att bedöma en ansökan om minoritetsspråksmedel har sin grund i:

  • kommunens samiska handlingsplan
  • samisk språkhandbok
  • samt i följande lagar

Språklagen (SFS 2009:600)
4 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS2009:724)
17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjud barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 17 oktober 2019